Transparentný účet

Názov transparentného účtu je : IVOLUTION

SK50 0900 0000 0051 7838 1448

Na tomto linku si môžete priamo pozrieť ako to vyzerá na našom transparentnom účte a môžete aj priamo prispieť na realizáciu projektu Srdcu Milé Miesto. 

Obrovské Ďakujem patrí každému, kto sa rozhodol prispieť akoukoľvek sumou a o kúsok nás všetkých posunúť k realizácii.