Transparentný účet

SK50 0900 0000 0051 7838 1448

Obrovské Ďakujem patrí každému, kto sa rozhodol prispieť akoukoľvek sumou a o kúsok nás všetkých posunúť k realizácii.