AKO PRIDAŤ RUKU K DIELU

1. 

Prvou najdôležitejšou vecou v tejto chvili je vyzbierať finančné prostriedky na kúpu pozemku v prírode. Či už to bude orná pôda, lúka alebo podobne mala by mať rozmeri min. 15 000 m2 ideálne v oblasti kde by sme mohli časom skupovať dalšie prilahlé pozemky či už so zámerom opatovneho zalesnovania alebo vytvarania ešte vačšieho chráneneho priestoru. Na základe vyzbieraných prostriedkov sa začne hľadať vhodný pozemok, kde by mohlo toto miesto vzniknúť. Preto veľké ďakujem každému jednému dobrému človeku ktorý sa rozhodol byť súčastou tohto projektu prispieť, alebo pravidelne prispievať trvalým platobným prikazom na náš transparentný účet kde je možne sledovať presne co sa bude s vyzbieranymi peniazmi robiť.


2. 

Velmi dôležitou vecou ako môžete toto celé podporiť je zdielanie tohto projektu na svojich socialnych sietach čím viac ludí bude o nás vedieť tým skor sa nám podarí všetko zrealizovať a všetci sa budeme môct stretnut na nasom spoločnom mieste.


3. 

Pomôcť viete aj zdieľaním a šírením povedomia o projekte na sociálnych sieťach

tu je pár obrázkov ktoré môžete použiť na pomoc a propagáciu.

Ak by sa vám náhodou nedal obrázok priamo stiahnuť, tak v telefóne stačí podržať prst na obrázku a následne vybrať možnosť otvoriť v novej karte a potom si už môžete stiahnuť obrázok.

Instagram: @srdcu_mile_miesto 

Facebook: Srdcu Mile Miesto