Prečo je konzumácia mäsa a živočíšnych produktov takým širokým problémom ?

05.10.2021

Nie, nie je to len o etickej stránke. Negatívny vplyv výroby živočíšnych produktov na životné
prostredie vyvoláva stále väčší rozruch v odborných kruhoch.

Pre nárast váhy hovädzieho o 1 kg je potrebných až cca 12 kg krmiva. Zároveň
sú časti tiel, ktoré sa nekonzumujú, čiže výsledný konzumný produkt na 1 kg
spotrebovateľnej časti zvieraťa, nás stojí ešte oveľa viac krmiva na kilogram, ako by
sa v prvom momente zdalo.


Udáva sa, že skonzumujeme len niečo okolo 60% z tela hovädzieho dobytka. Zvyšok
je považovaný za odpad živočíšnej výroby. Zároveň zo všetkých kalórií, ktoré
skonzumujú hospodárske zvieratá sa k človeku vo forme mäsa alebo iných produktov
dostane len 10 až 12 %.


Na to, aby sme boli schopní udržať trend karnistického stravovania, je potrebné
čoraz väčšie množstvo ornej pôdy na pestovanie a veľmi veľké množstvá vody nie
len pre plodiny pestované na chov, ale aj pre samotné hospodárske zvieratá.
Zhruba 60% tvorov na planéte tvoria hospodárske zvieratá, za nimi je človek so
zastúpením 36% a len 4% tvoria zvieratá žijúce vo voľnej prírode. Je to až
neuveriteľné, keď si uvedomíte, aké obrovské množstvo to je.

Podľa Greenpeace emisie skleníkových plynov vytvorené živočíšnou výrobou,

tvoria viac emisií, ako všetky autá a dodávky dohromady. Emisie pochádzajúce z
chovu hospodárskych zvierat majú rastúcu tendenciu zhruba o 6% percent ročne.
Čiže nie, nezlepšuje sa to.

Obrazne povedané, ako keby ročne na cesty pribudlo ďalších o 8,4 milióna áut. Je to

obrovské číslo obzvlášť, keď si uvedomíte, že tento výpočet je vytvorený len v rámci
Európskej únie. Celkovo poľnohospodárstvo vyprodukuje okolo 23 % všetkých
emisií. V prípade, že zoberieme celkový potravinový systém tak je to až 37 %.

Polovicu tvoria emisie v podobe metánu a oxidu dusného, ktoré sa nazývajú aj ako

priame emisie a vznikajú, ako výsledok zažívania zvierat. Ďalej sú to emisie, ktoré
vznikajú pri obrábaní pôdy, odlesňovaním (aby mohla vznikať orná pôda), výrobe a
preprave potravín a zo spracovania potravinového odpadu.

Z údajov OSN vyplýva, že ročne sa takto vyprodukuje až 200 miliónov ton CO2.


Čo to znamená vo výsledku?


Emisie zo živočíšnej produkcie presahujú ročné emisie všetkých áut a dodávok z

európskych ciest. Je to len krátky súpis negatív a dopadov, ktoré sú spojené so
živočíšnou stravou a sú určené pre začiatočné zorientovanie sa v problematike, ktorá
je naozaj rozsiahla.

Zahŕňa okrem iného aj poškodzovanie pôdy a spodných vôd, nehovoriac o etickom

aspekte nie len smerom k zvieratám, ale aj k ľudom, kedy by sme vďaka rastlinnej
strave vedeli vyriešiť hladomor vo svete.


zdroje:

unsplash.com

euractiv.sk

veganskaspolocnost.sk