.

TVORME SPOLOČNE

Poďme spoločne vytvoriť miesto, ktoré bude nielen útočiskom pre zneužívané zvieratá, ale aj miestom, ktoré bude útočiskom pre každú jednu unavenú dušu. Miesto, ktoré vás pri každej návšteve nabije čistou energiou a ktoré budeme spoločne vytvárať a budovať komunitu ľudí ktorí cítia, že ak chceme vidieť pozitívnu zmenu vo svete, musíme začať od seba a cely svet už sa potom pridá.

O ČOM JE SRDCU MILÉ MIESTO?

Ľudia

Miesto, kde by ľudia vedeli prísť načerpať energiu, zbaviť sa stresu z bežného stereotypného života a to priamo v prírode. Miesto, kde ľudia zažijú prednášky rôzneho druhu ako napríklad: spojenie s témami zdravie, energetické cvičenia, prírodné staviteľstvo, rastlinná strava, sebestačnosť, pestovanie, život v prepojení s prírodou. Ľudia sa tu budú môcť priamo zúčastňovať na tvorbe tohto miesta, v rámci brigád a rôznych spoločných stretnutí. Spoločne tak môžeme vybudovať komunitu podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí chcú pridať ruku k dielu, aby sme prispeli k niečomu dobrému, v rámci našej prírody a bytia na tomto svete. Je to miesto, ktoré si berie za úlohu kultivovať myseľ ľudí smerom ku zmene, súcitu a harmónii.

Príroda

V dnešnej dobe je nutné sa starať o prírodu. Obvzlášť, keď vidíme čím všetkým si prechádza. Je naivné si myslieť, že nás to nejakým zázračným spôsobom obíde a že sa nás zmeny nedotknú alebo že to je problém ďalších generácii. Žijeme v dobe, kedy sa to celé deje na plné obrátky. Žiaľ človek je tak hlúpy, že namiesto toho, aby zachraňoval a pomáhal prírode - našej Matke Zemi, za vidinou peňazí rozkráda všetky prírodné zdroje, ničí lesy, rozpredáva pôdu a likviduje chránené územia. Aj to je jeden z ďalších zámerov budovania tohto miesta. Združovať ľudí, ktorí sú aktívne pracujúci na riešení takýchto problémov. Jedným z ďalších cieľov, je skupovať ornú pôdu a lesy s cieľom ich pod správou nášho občianskeho združenia znovu zalesňovať, udržiavať a zároveň vytvárať diverzitu v prírode namiesto monokultúrnych lesov, ktoré sú určené na výrub. Tým vytvoriť priestor na to, aby znova vznikali staré lesy so skutočne starými stromami, ktoré sú veľmi dôležité pre fungovanie prírody v našej krajine. Je na čase si uvedomiť, že na tejto Zemi sme iba návštevníci a o prírodu sa musíme starať, pretože ona má oveľa väčšiu moc nás zrovnať so zemou a to neuveriteľnou rýchlosťou.


Zvieratá

Miesto, ktoré sa stane azylom pre zachránené zvieratá z veľkochovov, ktoré by mohli dožiť svoj život plnohodnotne a slobodne. Boli by pripomienkou nám ostatným, akých zverstiev sme ako ľudia schopní. Zároveň by boli ukážkou novej generácii detí, ktoré častokrát nevedia odkiaľ pochádza ich kus mäsa, ktorý majú na tanieri a že niekedy to bol živý tvor, rovnako ako my - ktorý vníma, cíti a prežíva emócie. Pretože živý kontakt a prežitok je viac ako tisíc slov.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ

POMÁHAJTE S NAMI

Dopomôcť tomuto projektu k tomu, aby bol čo najskôr zrealizovaný, viete akýmkoľvek finančným príspevkom na náš transparentný účet SK50 0900 0000 0051 7838 1448 , či už jednorázovo, alebo trvalým platobným príkazom. V tomto prípade je každé euro pomocou a krôčikom bližšie kú kúpe vhodného pozemku, kde to cele začne vznikať. Vopred vám patrí veľká vďaka že to už od začiatku tvoríme spoločne.

Naši podporovatelia:

Ľudia ktorí súznejú s projektom Srdcu Milé Miesto a podporujú nás na sociálnych sieťach, alebo sú akokoľvek prepojení s týmto projektom.


Ivan Kubán

Zakladateľ projektu Srdcu milé miesto. V minulosti pôsobil ako známi hudobný producent, Dj a moderátor v rádiu Európa2 pod umeleckým menom Billy Hollywood. V roku 2015 sa po 12-tich rokoch rozhodol opustiť hudobný kolotoč plný parties, večierkov, cestovania a koncertov a ukončil svoju kariéru.

Začal sa venovať východným smerom energetických cvičení a meditácií. V roku 2019, 6 mesiacov strávil na sanctuary farme so zachránenými hospodárskymi zvieratami.

V januári 2021 zakladá finálne občianske združenie a spúšťa projekt Srdcu Milé Miesto.

MOTTO: Svet bude len taký, aký sme my.


Burina

je známa slovenská reštaurácia v Liptovskom Mikuláši, zameraná na vegánsku stravu. Máme veľkú radosť že sú práve oni našimi podporovateľmi.


Dj Tager 

ambasádor

Mgr. Radovan Matúš, širšej verejnosti známy pod umeleckým menom DJ TAGER, je rovnako ako ostatní ľudia z projektu #SrdcuMiléMiesto, človek zmýšľajúci prírodne. Dlhé roky sa stravuje výhradne rastlinne. Od roku 2012 sa venuje vermikompostovaniu - výrobe najúčinnejšieho prírodného hnojiva na planéte zem, ktoré vzniká pomocou kalifornských ďážďoviek. Sám má záhradku, kde si úspešne už niekoľko rokov vďaka umnému dizajnu Paťky Černákovej - zakladateľky a bývalej prezidetnky Slovenskej permakultúrnej organizácie - pestuje bez umelých hnojív, za pomoci svojho vermikompostu, ovocné stromy, kríky, bylinky a zeleninu vo vyvýšených záhonoch.

MOTTO: Pozrite sa na nebeské vtáky - nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo i len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú - nepracujú, nepradú a veru hovorím vám, že ani kráľ Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.